DOPORUČENÉ ODKAZY :

Dlouhý R - CZ s.r.o.

Firma byla založena v roce 2001 a to při uvedení platnosti "Nařízení vlády 378/2001 Sb", kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Zabývá se a provádí služby v oboru manipulační techniky a její obsluhy a to především: 

  • technické kontroly (prohlídky) na veškeré manipulační technice 
  • revize na LPG zařízeních 
  • rekvalifikační kurzy na řidiče obsluhy vzv
  • školení obsluh všech skupin elektro i moto vozíků 
  • vystavení průkazů pro obsluhu MV všech skupin 
  • školení pro vazače břemen a jeřábníky  
  • prodej a montáž pneumatik na manipulační techniku 
  • prodej příslušenství na MT 

Na konci roku 2011 se naše firma změnila na právnický subjekt s.r.o. 

Úzce spolupracujeme se zavedenou servisní firmou Servis-vzv-Dlouhý s.r.o. s dlouholetou tradicí,  

profesionálním zázemím a servisním rádiusem po celé ČR. 

"Vše podle vašich představ, přání a požadavků"