DOPORUČENÉ ODKAZY :

Revize LPG zařízení k pohonu motorových vozíků.

Zároveň provádíme u vozíků, které jsou vybaveny alternativním pohonem LPG(CNG) pravidelné revize, kterým tato plynová zařízení podléhají. Revize LPG zařízení vyplývá ze zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce.

§ 92 zákona č. 56/2001 Sb. Provádí se 1 za rok spolu s TK.

Dle Vyhl. MD č.341/2002 Sb. dále ČSN EN 1726-1 a ČSN EN 1551.

Po provedení revize Vám vystavíme potřebné dokumenty (protokol o provedené revizi) a vylepíme potřebnou známku s vyznačenou platností následné periodické kontroly.

Samozřejmostí je osvědčení o odborné způsobilosti, viz. certifikáty.

Pokud máte zájem o informace či provedení revize LPG stačí vyplnit rychlý kontakt.