DOPORUČENÉ ODKAZY :

Školení a průkazy obsluh motorových vozíků

Provádíme základní i periodická školení obsluh všech skupin vozíků, vzv, vyplývající ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb., dále dle ČSN ISO 3691+Amd 1, dle ČSN EN ISO/IEC 17024 a dalších... na základě certifikátu způsobilosti č.783 pod ev.č.: P-001/13/4 vydaného SZÚ, s.p. (Certifikační orgán pro certifikaci osob č.3088) a zároveň vystavujeme průkazy pro obsluhy motorových vozíků, vzv všech skupin.

Školení obsluh vozíků jsou doporučena provádět periodicky. Pokud máte zájem o absolvování tohoto školení ať už jako jednotlivec samostatně či skupina osob soukromých nebo firma a potřebujete se o této problematice dozvědět více informací, neváhejte a kontaktujte nás prosím přes všude přítomný rychlý kontakt tohoto webu nebo též na číslech uvedených v kontaktech tohoto webu.

Rádi Vám zodpovíme jakýkoli dotaz týkající se této zákonem stanovené problematiky. Platnost školení pro obsluhy motorových vozíků je určena provozovatelem a je třeba o tom vést záznam spolu s prezenční listinou absolvujících osob (zpravidla doporučujeme 1 rok) a vyplývá ze zákoníku práce. Vystavujeme i průkazy pro obsluhy motorových vozíků rozdělené na třídy - I,II (elektrické a motorové) a skupiny A,B,C,D,E,W1,W2,G,Z (druhy vozíků v závislosti na způsobu obsluhy), VIZ TABULKA .

Tabulka rozdělení MV.


Nejrozšířenější a na nejčastěji používané vozíky v České republice jsou obsáhnuty v  Třídě I.,II. a skupinách A,B,C,D,W1.

Oprávnění (osvědčení,průkaz) je vystaveno po absolvování základního kurzu (školení) a následného složení písemného testu a to vše dle potřeb a požadavků žadatele, uchazeče zákazníka (provozovatele) a podle druhu pohonu a nosnosti elektrických nebo motorových vozíků. Ceny školení a jednotlivých skupin průkazů Vám rádi sdělíme na dotaz přes rychlý kontakt.

V případě, že je žadatelů o školení či průkazy více, nabízíme množstevní slevy a výhody. (individuální přístup)

Ceny průkazů se liší v závislosti na množství a typu zvolených skupin již od 500,- Kč.

JSME SCHOPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ZAJISTIT I PRO JEDNOTLIVCE, SNAŽÍME SE KE KAŽDÉMU UCHAZEČI PŘISTUPOVAT INDIVIDUELNĚ.

Provádíme i rekvalifikační kurzy na obsluhu motorového vozíku pro pracovní úřady.

Nabídka školení obsluh motorových vozíků platí pro celou Českou republiku a Slovensko.

Průkazy mají celoevropskou platnost.