DOPORUČENÉ ODKAZY :

Technické kontroly na manipulační technice

Pravidelné TK vyplývající z nařízení vlády 378/2001 Sb

"kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nástrojů"
 

Provádíme pravidelné periodické roční technické kontroly,revize dle ČSN 26 88 05, ČSN EN 1726-1 a dalších.....

Tyto kontroly provádíme na místě u zákazníka po celém území České republiky na jakoukoli manipulační techniku či vysokozdvižný vozík. Ručně vedené vozíky, čelní vozíky, boční vozíky , elektrické vozíky, plynové vozíky (u plynových vzv je zapotřebí mýt před TK platnou revizi LPG a podléhají této povinnosti z výše uvedených zákonů a norem) , benzínové vozíky a dieselové vozíky všech značek a modelů. Vozíky o nosnosti do 40 tun. 

Dále tyto technické kontroly (revize vozíků) provádíme i na manipulátorech, nakladačích, zemních, stavebních, lesnických a zemědělských strojích, které nemají SPZ a podléhají této povinnosti. 

Provádíme též revize na hydraulické plošiny, zvedáky, hydraulické a mechanické rampy.

Jsme schopni zajistit chybějící dokumentaci k vozíkům jako např. provozní deník, návod k obsluze popřípadě na některé značky typy a modely i technický průkaz. Pro dokompletování chybějící dokumentace a vystavení Technického průkazu na manipulační techniku jsme k tomuto účelu pro přehlednost a úplnost dat připravili formulář.
 

Technické kontroly a revize již od 350,-Kč bez DPH dle množství, typu, druhu a nosnosti dané manipulační techniky či zařízení.

Cena zahrnuje:

Provedení TK + vystavení protokolu o TK, vystavení protokolu o brzdném zpomalení z mobilního decelerometru, vč. doložení certifikace opravňující k provádění TK + konzultace o případném odstranění závad a zajištění jejich odstranění. Na vozíky nebo zařízení je vylepena kontrolní známka s informací o další periodické prohlídce.

Pokud máte zájem o konkrétní nabídku a nebo již o přímo provedení, či objednání TK stačí jen vyplnit rychlý kontakt nebo zavolat na tel. 777 568 826.